Basisschool Gerardus Majella, Heerlen (NL)
De transformatie van een schoolgebouw

Basisschool Gerardus Majella ligt in de wijk Heksenberg te Heerlen. Deze wijk kent een zeer rijk (mijn-) verleden en daardoor ook een zeer diverse bevolkingssamenstelling. Movare ziet als schoolbestuur de functie van de school in deze wijk veranderen. Was vroeger de school puur bedoeld als onderwijsinstelling tegenwoordig vervult de school veel meer die van een buurthuis en een ontmoetingsplek voor de wijk. Dat is de reden waarom Movare in samenwerking met TEAM architec/kten op zoek wil gaan naar wat er in de buurt nodig is, wat de wensen zijn en waar er behoefte aan is om buurtbewoners, leerlingen en hun ouders elkaar te laten ontmoeten en zo meer van betekenis voor de wijk te kunnen zijn. Dit zodat deze wijk een plek krijgt waar men trots op is, waar men zuinig op is en waar men graag naar toe gaat!

Sociale innovatie mét en dóór burgers. Hierbij is het doel niet het vormen van iets nieuws op een bestaande plek is, maar het omvormen van een bestaande plek tot iets nieuws. Gerardus Majella gaat het kloppend hart van de wijk worden waarvan, in het ideale masterplan, de sociale cohesie verspreid gaat worden.

Om dit te kunnen realiseren is er draagvlak nodig en moeten we een zo groot mogelijke groep aan belangstellenden om de school heen verzamelen. Daarvoor is het van belang samen met school, ketenpartners en gemeente te verkennen wat het gebouw, waarin de school een belangrijke plek heeft, in de wijk kan betekenen.

Samen transformeren we de school van ontwikkel en ontmoetingsplaats in de wijk, naar een plek die de sociaal maatschappelijke ontwikkeling en cohesie versterkt.