Maatschappij
Samen maken wij ruimte voor ontmoeting

Om vereenzaming en segregatie tegen te gaan hebben mensen behoefte aan ruimten voor wederzijdse ontmoeting en gemeenschappelijke activiteiten. TEAM architec/kten ontwerpt gebouwen die door hun multifunctionaliteit geschikt zijn voor diverse activiteiten en door hun uitstraling en passende identiteit uitnodigend zijn voor de mensen uit de buurt.

TEAM architec/kten hecht grote waarde eraan om alle toekomstige gebruikers aan het ontwerpproces te betrekken. Niemand mag het gevoel hebben dat hij niet wordt gehoord of dat zijn wensen en behoeftes niet worden serieus genomen. Samen maken wij ruimte voor ontmoeting!