Gebouwdokter
Laat de identiteit weer kloppen

Onze samenleving is voortdurend in beweging. Het klimaat veranderd. Daardoor worden er vergaande eisen gesteld aan bestaande gebouwen. Hoe gaan we om met gebouwen die een bijzondere betekenis hebben in de samenleving? Die van ons allemaal zijn?

 Deze gebouwen zijn vaak oud, uitgeleefd en aan vervanging toe...de ziel is eruit.

‘Nieuwbouw’, wordt dan vaak geroepen. Het nieuw gebouw moet toekomstbestendig zijn. Flexibel, multifunctioneel, fris en duurzaam! Is dit wel de juiste benadering? Alles slopen en weer nieuw bouwen? Al deze gebouwen hebben namelijk een sterke verankering in het collectieve geheugen! 

Ze horen bij het vertrouwde stads- of dorpsgezicht. Deze collectieve herinnering zouden we moeten koesteren.

TEAM architec/kten analyseert het gebouw, het gewenst gebruik, de problemen en brengt de wensen van de verschillende gebruikers in kaart. Daarnaast bekijken we de bouwkundige staat van het gebouw, het meerjarenonderhoudsplan en de constructieve opbouw.

We zorgen dat gebouw en gebruik elkaar weer vinden en elkaar weer versterken. De gebouwendokter laat de identiteit van het gebouw weer kloppen.