BIM – Building Information Modelling
Meerwaarde door integrale samenwerking

Wij optimaliseren het bouwproces met behulp van een op BIM-gebaseerd ontwerpproces en nemen u mee naar een virtuele omgeving.

 BIM is de afkorting voor Building Information Modelling, in het Nederlands Bouw Informatie Model. Hierbij ontwikkelen we vanaf het eerste idee een 3-dimensioneel bouwmodel waarin alle elementen zoals wanden, kolommen of ramen staan getekend. Deze elementen geven we alle informatie mee die in het bouwproces en tijdens de levenscyclus van het gebouw van belang zijn.

Gedurende het ontwerpproces kan deze informatie met behulp van speciale software voor afstemming tijdens de verschillende fasen van het ontwerptraject gebruikt worden. Door clashcontroles kunnen botsingen tussen de elementen van architect/ constructeur of installatie adviseur of tekenfouten van elementen vroegtijdig gevonden en hersteld worden.

Hoeveelheden voor een kostenberekening kunnen makkelijk gegenereerd worden. Daardoor kan met behulp van een op BIM gebaseerd planproces in een vroeg stadium van het ontwerp een extreem hoge nauwkeurigheid en afstemming tussen de partijen worden bereikt. Dit leidt in de uitvoering tot geringere faalkosten.

Als we kijken naar de totale levenscyclus van het gebouw kunnen de uit het Bouw Informatie Model gegenereerde data gebruikt worden om instandhouding en onderhoud beter en doelmatiger te organiseren. Het virtuele model van het gebouw vormt een database waarvan automatisch onderhoudstermijnen, materiaaleigenschappen en massa’s kunnen worden uitgelezen.