Duurzaamheid
… is zorgen voor het goede evenwicht

Als in het kader van (nieuw-) bouwopgaves wordt gesproken over duurzaamheid wordt vaak genoeg alleen gekeken naar de vermindering van energielasten van een gebouw. Hierbij wordt vergeten dat gebouwen ook op ander vlakken duurzaam kunnen zijn. Een gebouw dat toekomstbestendig is is bijvoorbeeld op voorhand al duurzaam.  Het gaat lang mee en maakt nieuwbouw – en dus opnieuw inzet van ‘primaire’ energie - overbodig. 

Toekomstbestendigheid staat aldus bij al onze ontwerpen in de focus. Alleen, wat maakt een gebouw toekomstbestendig?

 Ten eerste moet het de bewoners prettige en bruikbare ruimtes bieden. Vandaar dat het gebruikersgemak en -comfort voor ons leidend is bij de afweging van de toe te passen energiebesparende maatregelen.

Daarnaast moet een gebouw voldoende flexibiliteit bieden om te voldoen aan de behoeftes van huidige maar ook van toekomstige gebruikers. Verschillende bewoners van een gebouw hebben van elkaar verschillende behoeftes aan het gebouw. Hiermee houden we rekening steeds anticiperend op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

En ‘last but not least’ moet een gebouw identiteit stichten aan de bewoners en de omgeving. Want een gebouw dat identiteit sticht wordt van zijn bewoners aangenomen en in orde gehouden. Zo kan het lang mee gaan.

Door goed overwogen keuzes scheppen we een meerwaarde voor de mens én de maatschappij. We zorgen dat onze gebouwen energiezuinig zijn en tegelijk zo goed functioneren en gewaardeerd worden dat je ze het liefst nooit meer wilt vervangen.