Verbouwing en uitbreiding GGS Südallee, Düsseldorf (D)
Stapsgewijze verbouwing en uitbreiding van een basisschool ontstaan door een gezamenlijk ontwerpproces.

De teams van school en buitenschoolse opvang van de ‘GGS Südallee’ in Düsseldorf ondervonden in hun dagelijkse praktijk dat het bestaande gebouw hun pedagogische werkzaamheden belemmerden.  De groepsruimtes van de BSO waren over het hele gebouw verdeeld en hadden weinig relatie onderling. Ze waren te groot en hadden geen huiselijke sfeer. Er waren geen plekjes waar men zich kon terugtrekken om te spelen of te leren. Ruimtes die in de middag door de BSO gebruikt werden stonden ‘s ochtends leeg en andersom. Kortom een situatie die niet de optimale kansen bood voor de gewenste samenwerking tussen opvang en school. De ruimtelijke potentie die het gebouw biedt werd niet optimaal benut.

Samen met de teams en met inzet van onze TEAMmethode hebben wij in een gezamenlijk proces de toekomstige behoeftes bepaald. Hieruit is vervolgens een ontwerp gemaakt dat in meerdere fases gerealiseerd kan worden. Dit is nodig aangezien de school tijdens de verbouwing geen vervangende ruimte ter beschikking had.


De werkzaamheden zijn dusdanig gepland dat ze in de loop van meerdere jaren stapsgewijs gerealiseerd kunnen worden. In elke bouwfase moet gewaarborgd zijn dat alle activiteiten tijdelijk weer een geschikte plek in het gebouw hebben. Aan het einde van het proces zullen zo alle geïnventariseerde activiteiten op de toegewezen plek met de optimale randvoorwaardes beland zijn.

In de eerste bouwfase worden momenteel de kantoor- en teamruimtes en een BSO cluster verbouwd. In de toekomst ontstaan hier ruimtes die gezamenlijk als open speelruimtes en als team-café gebruikt wordt zodat voor beide functies meer ruimte ter beschikking staat.

De oplevering van deze eerste fase zal na de herfstvakantie 2020 plaatsvinden.