Interieurontwerp, Nederlands Hervormde Kerk, Vaals (NL)
Aanpassing van het interieur van een monumentaal kerkgebouw 

De protestantse gemeenschap in Vaals praat al lange tijd over de inrichting en het gebruik van hun kerkgebouw. Dit beschikt over een historische inrichting met een klassieke uitstraling waar veel gemeenteleden hoge emotionele waarde aan hechten. Aan de andere kant ervaren weer andere gemeenteleden de bestaande inrichting met vaste banken als afwijzend en statisch dat het gemeenschapsgevoel niet bevorderd. Het belemmert het multifunctionele gebruik van de kerk.

Hoe bereik je wederzijds begrip een draagkracht bij gemeenteleden over een nieuwe eigentijdse oplossing die recht doet aan het monumentale karakter van de kerk? Welke uitstraling wordt beoogd, welke activiteiten vinden plaats?

Om naar een door iedereen gedragen plan te komen hebben wij samen met gemeenteleden onze TEAMmethode uitgevoerd geïnventariseerd wat de eisen zijn, wat de problemen van de bestaande inrichting zijn en waar de nieuwe inrichting aan zou moeten voldoen.

Door de nieuwe inrichting wordt het binnenkomen in de kerk beter georganiseerd en bezoekers welkom geheten. Na de aanpassing van het interieur gaat de kerk meer ruimte bieden voor multifunctioneel gebruik en maakt het een eigentijdse invulling van de eredienst mogelijk. De nieuwe elementen heten welkom, waarbij de vertrouwde elementen het thuis-gevoel bevorderen.

De nieuwe inrichting kenmerkt zich door een samenspel van vertrouwde en nieuwe elementen. Zo worden de bestaande inrichtingselementen niet ‘zomaar’ uit de kerk verwijderd maar worden deze zo veel mogelijk hergebruikt.

De aanpassing van de inrichting wordt door de toekenning van verschillende subsidies mogelijk gemaakt. Bij de aanvraag van deze subsidies werd de Protestantse Gemeente Maas Heuvelland ondersteund door TEAM architec/kten.