Ontwikkeling Programma van Eisen, OBS De Tovercikel, Heerlen (NL)
Van onderwijsvisie naar ruimtelijk relatieschema

OBS De Tovercirkel (Movare) en BS De Windwijzer (Innovo) krijgen samen met kindpartners binnenkort een nieuw gebouw: Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Heerlerbaan. Voor de opdrachtformulering richting een architect is er door de RO-groep een integraal Programma van Eisen (PVE) geschreven. Onderdeel hiervan is het PVE van OBS De Tovercirkel.

In opdracht van onderwijsstichting MOVARE heeft TEAMarchitec/kten voor OBS De Tovercirkel het programma van eisen (PVE) ontwikkeld. Dit programma is tot stand gekomen middels diverse overlegmomenten en interventies waarbij het gehele team, ouders en kinderen betrokken zijn geworden. Dit heeft geleid tot een geïntegreerd en vooral gedragen ruimtelijk concept (vlekkenplan / relatieschema) met een bijbehorende vierkante meterlijst. Dit alles gebaseerd op de door de school geformuleerde onderwijsinhoudelijke visie passend bij de kinderen van Heerlerbaan en hun ouders.