OBS De Springdonk, Susteren
Duurzame transformatie van de leeromgeving

"Het gebouw past niet bij ons. Het is te vol. We hebben geen contact. De klassen…we willen eruit".  Dit waren de eerste opmerkingen voordat we aan de slag gingen. Het gezellige team van OBS De Springdonk vond dat hun gebouw er anders moest uitzien. Tijdens de workshops van de TEAM-methode ontwikkelde zich een beeld.

ORekening houdend met bestaand meubilair, een stappenplan, de opzet van het bestaande gebouw en het meerjarenonderhoudplan hebben we een ontwerp gemaakt dat allereerst met hele eenvoudige ingrepen een totale metamorfose te weeg brengt. Op termijn, als de gelden beschikbaar zijn, wordt het plan stap voor stap vervolmaakt. Tot er een gebouw staat dat de identiteit weerspiegelt van het team dat er werkt en de kinderen die er naar school gaan.