OBS De Duizendpoot, Geleen (NL)
Onderwijsvisie als basis voor een inspirerende leeromgeving

De basisschool De Duizendpoot te Geleen stond ruimtelijk erg onder druk. In het gebouw was ontzettend veel overlast door de verkeersstromen van de kinderen en geluid dat tussen de verdiepingen heen en weer galmde. De structuur van het gebouw, met klaslokalen en gangen, eigende zich niet tot de beoogde manier van onderwijs. In de gangen was het in de zomer te warm en in de winter te koud zodat hier niet gewerkt kon worden. Er was onrust door veel kinderen die steeds tussen de ruimtes en door het hele gebouw heen en weer moesten lopen. Bovendien was het gebouw, gezien het aantal leerlingen, qua maat en schaal duidelijk te klein met betrekking tot de onderwijsnormen.

Het ontwerp voor dit gebouw is in twee fasen opgedeeld. Vanwege het belang en de urgentie van rust in het gebouw is er een nieuw entreeportaal toegevoegd. Dit geeft de kinderen op de verdieping de kans direct van binnen naar buiten te lopen. Binnen zijn hierdoor minder verkeersstromen en dus minder geluid. Dit geeft het team letterlijk weer de rust om in fase 2 samen na te denken over hoe de toekomstvisie van het onderwijs ruimtelijk geïmplementeerd kan worden in het gebouw.

In de 2e fase zijn we samen met het hele team een participatieproces ingegaan om de behoeftes voor het toekomstig onderwijs in kaart te brengen. Dit hebben wij gedaan door middel van onze TEAM methode. Hieruit volgde een ontwerp dat de bestaande klaslokalen openbrak en een leeromgeving creëerde met kleinere instructieplekken en grote, gemeenschappelijke verwerkingsgebieden. Zo ontstond voor onder-, midden- en bovenbouw ruimte om vakhoeken met werkplekken en opbergruimte voor het leermateriaal in te richten.

Door de optimale inzet van de beschikbare ruimte was het zelfs mogelijk om aan de wens te voldoen om een atelier en werkruimte in te richten.

Tijdens de uitbreiding zal tegelijkertijd de interne verbouwing in vier fases plaats vinden. Om en om worden steeds clusters van drie lokalen leeg gemaakt om hun vervolgens intern te kunnen verbouwen. Zo moeten maar drie groepen tijdelijk extern worden gehuisvest.