Kindcentrum Aelse, Elsloo
Op weg naar een inspirerende leeromgeving

Na een fusietraject zijn er van de vier schoollocaties in Elsloo drie, en op termijn, twee locaties over. De teams zijn samengevoegd en er is intensief overleg gevoerd over de nieuwe identiteit en de de onderwijsmethode voor de toekomst. Deze moet er voor zorgen dat kinderen 21ste eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Door middel van de TEAM-methode hebben we met het gehele team gebrainstormd over hoe dit onderwijs gegeven moet gaan worden in de bestaande gebouwen. Voor de bovenbouwlocatie hebben wij een plan gemaakt dat de identiteit van het team en de kinderen weerspiegeld en de gekozen onderwijsmethode ondersteund. Een gebouw waar je binnen een buitengevoel ervaart. Buiten wordt binnen en binnen wordt buiten.