KGS ‘Bildchen’ Aachen - Prijsvraag
Het nieuwe hart van Bildchen – Samenleven vormgeven

Met ons ontwerp willen we de synergie tussen de verschillende gebruikers versterken. Door ze onder een dak samen te brengen kunnen ze makkelijker gebruik maken van elkaars ruimtes en expertises. Vandaar dat we de nieuwbouw aan de bestaande sporthal hebben gekoppeld en ook het jeugdcentrum in het gebouw hebben geïntegreerd. Door deze ontwerpkeuze kan een grote multifunctionaliteit behaald worden.

Stedenbouwkundig vinden we het belangrijk dat de school verbonden wordt met de wijk. Door de nieuwbouw tussen sporthal en kinderdagverblijf te plaatsen is er de mogelijkheid om het gebouw aan de Reimser Straße te verbinden met een openbaar toegankelijke ontsluitingsweg die als een brug met een curve over het eenlaagse gedeelte van de sporthal heenloopt. Vanuit deze brug wordt de hoofdentree op de eerste verdieping ontsloten.

Op de eerste verdieping bevinden zich, in rechtstreeks contact met de wijk, de openbare functies zoals de stadsdeelbibliotheek en het jeugdcentrum. Ook ligt hier de ruimte voor de conciërge die zicht moet hebben op de ingang. In de bibliotheek bevindt zich een kindergedeelte, deze wordt onder schooltijd door de schoolkinderen gebruikt. Deze kinderbibliotheek vormt de overgang van bib naar foyer en visa versa.

In een vloeiende beweging lopen de kinderen via de centrale trap naar de begane grond waar ze ‘s morgens in de centrale groepsruimte ontvangen worden.  Van hieruit verdelen ze zich richting de klassen. De vier groepsruimtes zijn gegroepeerd rondom een centraal leerlandschap met verwerkingsruimtes waar zelfstandig geleerd kan worden, een snoozle-ruimte en een speellokaal. Samen vormen deze een eigen cluster. De werkplaats, atelier, keuken, mensa en teamruimtes zijn gekoppeld aan de centrale foyer om zo multifunctioneel inzetbaar te zijn. Alle schoolruimtes hebben, vanwege hun ligging op de begane grond, een optimale relatie met het buitenterrein.