‘Phase Null’ Luisengymnasium, Düsseldorf (D)
Ontwikkeling van een pedagogisch ruimteprogramma
ontstaan uit een gezamenlijk proces.

Het Luisengymnasium in Düsseldorf (D), bestaat ruim 175-jaar, was aan nieuwbouw toe die ruimtelijk aan de huidige pedagogische behoeftes met integratie van naschoolse activiteiten tegenmoet kwam

We hebben de school in een actief gezamenlijk proces – in Duitsland ‘Phase 0’ genoemd - begeleid om de pedagogische behoeftes te formuleren waaraan het nieuwe gebouw ruimtelijke invulling moest geven. Met behulp van de workshops van de TEAMmethode hebben we met het gehele team de uitgangspunten bediscussieerd en vastgelegd. Op basis hiervan is ondersteund door onze expertise een ruimtelijk concept ontstaan dat bij de gehele schoolgemeenschap draagvlak vindt. Ook ouders en leerlingen hebben in de workshops hun belangen ingebracht. Deze inbreng heeft als basis gediend voor de ontwikkeling van het uiteindelijke resultaat.

Uitgaande van de oppervlaktes afkomstig van het door de Stadt Düsseldorf uitgegeven standaard ruimteprogramma en de ‘Schulbauleitlinie’ zijn de resultaten uit deze workshops door ons in een ruimtelijk programma van eisen samengevat. Daarin zijn ruimtebehoefte, gebruik en relaties van de ruimtes onderling omschreven. Dit ruimtelijk programma (PvE) is de basis voor de ontwerpopdracht naar een externe partij (architect).