Phase Null, Gesamtschule Lindenthal, Keulen (D)
Ontwikkeling van een pedagogische visie en ruimtelijk concept voor nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs 'Lindenthal'

De nieuw opgerichte Gesamtschule Lindenthal heeft twee verschillende schoollocaties. De school wordt in de gebouwen van twee huidige middelbare scholen gevestigd die in de toekomst worden opgeheven.

Wij hebben de “Phase Null” uitgevoerd met de doelstelling om een ruimtelijk programma van eisen te ontwikkelen dat bij de nog te formuleren pedagogische visie van de school past. Aangezien de Gesamtschule pas net was opgericht kon bij het ontwikkelen van het PvE niet worden uitgegaan van een bestaande pedagogische visie of gezamenlijke ervaringen van het team. Om er toch voor de zorgen dat er een goede basis met voldoende draagkracht ontstond voor het ontwikkelen van zowel de pedagogische visie alsook het PvE hebben we de “Phase Null” als reeks van drie workshops samen met het gehele, net samengestelde, team van de school uitgevoerd.

Tijdens de eerste workshop hebben wij een eerste aanzet voor een pedagogische visie ontwikkeld. Op pedagogisch gebied werden wij hierbij door Dr. Petra Moog van de Sophia-Akademie ondersteund. Met deze pedagogische visie als uitgangspunt werden algemene ruimtelijke thema’s voor de beoogde leeromgeving bepaald. De eerste workshop vormde ook voor het team een eerste moment van teambuilding.

Het team kreeg de mogelijkheid om een gemeenschappelijk standpunt te vinden waarbij rekening werd gehouden met de inbreng van elk teamlid en die hierdoor over grote draagkracht beschikt.

In de twee overige workshops werden per vakgebied de activiteiten en de daarbij horende ruimtelijke eisen geïnventariseerd. Als resultaat van deze workshops ontstonden op basis van de „Planungsrahmens für pädagogische Raumkonzepte an Kölner Schulen“ functieschema’s voor alle deelgebieden van de school die per locatie in een ruimtelijk concept voor de hele school werden samengevoegd.

Het ruimtelijke concept kenmerkt zich per vakgebied door onderwijsclusters die voldoende ruimte voor klassikaal onderwijs maar ook gelegenheid voor verwerking en groep overstijgende activiteiten bieden. De clusters zijn rond een centraal gebied gegroepeerd die op de eisen van buitenschoolse opvang en de beoogde status als sportschool zijn afgestemd.

De resultaten werden door ons in een uitgebreid eindverslag samengevat die niet alleen als basis diende voor het opstellen van de bezettingsplannen voor beide schoolgebouwen maar ook op lange termijn het uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen biedt.