Basisschool Mijn Spoor, Heerlen
Van basisschool naar hotspot in de wijk!

TEAMarchitec/kten heeft met het inzetten van de TEAMmethode diverse workshops georganiseerd met de buurtbewoners, de partners in het gebouw, teamleden van de school, kinderen en de gemeente. Daaruit zijn de wensen voor de toekomst maar ook de knelpunten in het gebouw naar voren gekomen. Een van de belangrijkste aandachtspunten was dat bezoekers van de buurtorganisaties ‘zomaar’ ineens tussen de schoolkinderen stonden en dit soms voor onveilige situaties zorgde.

Basisschool Mijn Spoor ligt in de wijk Rennemig te Heerlen. Deze wijk kent een zeer rijk (mijn-) verleden en daardoor ook een zeer diverse bevolkingssamenstelling. Movare ziet als schoolbestuur de functie van de school in deze wijk veranderen. Was vroeger de school puur bedoeld als onderwijsinstelling tegenwoordig vervult de school veel meer die van een buurthuis en een  ontmoetingsplek voor de wijk. Dat is de reden waarom Movare in samenwerking met TEAM architec/kten op zoek is gegaan naar wat er in de buurt nodig is, wat de wensen zijn en waar er behoefte aan is om buurtbewoners, leerlingen en hun ouders elkaar te laten ontmoeten en zo meer van betekenis voor de wijk te kunnen zijn.

Dit zodat deze wijk een plek krijgt waar men trots op is, waar men zuinig op is en waar men graag naar toe gaat!